Clwb Saethu Penrhiwpal

Go to content
Ffioedd Aelodaeth

lawn Aelodaeth Flynyddol Aelodau

• Oedolyn - £ 130
• Iau * - £ 50
• Partneriaeth ** - £ 220

* Dan 18 oed pan subs yn ddyledus.
** Yn cwmpasu dau oedolyn cyd-fyw mewn priodas neu uned deuluol cydnabyddedig eraill, a hyd at ddau blant sy'n byw gyda hwy. iau dilynol yn talu'r ffi berthnasol, fel y gwna plant iau nad ydynt yn byw yn y cartref o fewn yr uned deuluol.

Mae'r ffioedd hyn yn ddyledus y 1af o Feb bob blwyddyn. Os nad yw talu erbyn 31 Mawrth, ystyrir aelodaeth yn ddi-rym.


Back to content