Clwb Saethu Penrhiwpal

Go to content
Bwriad ein gwefan yw rhoi gwybodaeth o'r hyn y mae'r clwb yn darparu ar gyfer ei aelodau, a sut mae wedi tyfu dros y blynyddoedd i fod yn un o'r ystodau saethu mwyaf llwyddiannus yn y wlad. Rydym yn darparu ar gyfer y rhan fwyaf mathau o chwaraeon a saethwyr, a pawb o bob oed a safon yn cael ei croesawu. Cymerwch olwg ar ein safle ac os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno, mae yna manylion llawn ar y dudalen gyswllt.

Rydym yn ceisio datlblydu y clwb yn gyson drwy ‘wella  cyfleusterau a gwneud ystafell y clwb yn addas ar gyfer yr holl aelodau.  Rydym yn croesawu saethwyr iau a merched i wneud cais am aelodaeth. Gan na allwn fod yn gyfrifol am blant pobl eraill gofynnwn bod plant Iau (dan 18 oed) yn mynychu yng nghwni rhiant neu oedolyn cyfrifol dros 21 oed. Nid oes angen rhieni, gwarcheidwaid, neu oedolion cyfrifol  fod yn aelodau, ond mae'n rhaid iddynt arwyddo i fewn ar pob ymweliad ac ni ddylent gymryd rhan weithradol oni bai eu bod yn aelodau llawn.
Back to content