Clwb Saethu Penrhiwpal

Go to content
Dod o hyd i ni

From Castellnewydd Emlyn: Gadewch gan y B4571 tuag at Ffostrasol a throi i'r dde i'r B4334 (ar y groesffordd yn union cyn y garej bws). Cymerwch y llwybr ychydig gannoedd o lathenni ar hyd ar y chwith, ac rydym yn ar y brig. Fel arall, o Ffostrasol trowch i'r B4571 i gyfeiriad Castellnewydd Emlyn a throwch i'r chwith ar y B4334 yn union heibio i'r garej bws.
I Ddefnyddwyr Sat Nav: Cod post y Garej Bysiau yn SA44 5QG. Mae'r clwb ar agor fel arfer ar ddydd Sul Mercher 11:00-16:00. Yn y gaeaf, efallai y byddwn yn cau yn gynt os nad oes neb yn saethu.

Noder: mae gan y clwb unrhyw gyfeiriad post neu cod post, ac ni all dderbyn dosbarthiadau post

Get Cysylltu â Ni

Mae croeso i chi gysylltu â ni dros y ffôn ar 01570 481549.
Fel arall, defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod os oes gennych unrhyw ymholiadau neu i gael rhagor o wybodaeth. Email secretary@penrhiwpalshooting.co.uk Back to content